Emotionel intelligens - foren hjert og hjerne

Træn dit mindset.  

5. september 2022. I Danmark har vi stort fokus på at træne vores krop. Vi går i fitnesscentre, deltager i løb og konkurrencer, prøver at spise sundt og passe på os selv. 

Men hvad med HELE dig? Du er både din krop og muskler, dine følelser, dine tanker, din biokemi og dit autonome nervesystem. Hvad med at træne dit mindset; din evne til bevidst at observere dig selv, sætte din automatpilot på pause og for herefter at tage beslutninger som kan styrke dig.

Børnene har motion på skoleskemaet, men hvorfor ikke Træn dit mindset? Vi hører i nyhederne den ene triste rapport efter den anden med diagnoser, psykiske udfordringer og børn i manglende trivsel. Hvis børn kommer skidt fra start i livet, så bliver livet ikke automatisk nemmere som voksen. Og er du allerede voksen, så har du også allerede erfaret, at uddannelser i psykologi, coaching og emotionel intelligens, skal du selv opsøge og muligvis selv betale for. 

Træn dit mindset og øg din emotionelle intelligens.

Mental sundhed kan måles på mange måder. I daglig tale og i jobannoncer omtales robusthed, som værende en særlig personlig kompetence. Lægerne kan måle på et hav af parametre, om du er fysisk sund, men hvordan måler vi det mentale og følelsesmæssige beredskab? Hvad vil det egentlig sige at være robust og hvordan kommer det til udtryk?

For mit eget vedkommende, så handler robusthed om selvværd:

 • Passer på dig selv.
 • Står op for dig selv.
 • Vise andre at du er noget værd, kun i dig selv, og ikke for dine evner.
 • Sige ja tak til det som giver dig energi. 
 • Sige nej tak til drænende opgaver og relationer.
 • Vide at livet udenfor dig selv godt kan være larmende og omskifteligt, men indeni dig selv er der ro og vished om, at alt i dig er OK.
 • Har tillid til, at alle dine beslutninger er OK uden at tænke på, hvad din omverden tænker.

At træne sit mindset, handler om indsigt i eget styresystem og at vide, at du kan sætte dine automatiske tanker og følelser på pause. Du kan altid træde et skridt tilbage fra enhver situation og undersøge det hele nærmere og give respons efterfølgende. 

Emotionel intelligens.

I skolerne er der fokus på faglig viden, færdigheder og kompetencer. De sociale og personlige kompetencer arbejder man selvfølgelig med, men det er ikke selvstændige fag med læringsmål og eksamen. Derfor er den emotionelle intelligens måske mere en tilfældig med- eller modspiller i vores liv. Nogle mennesker lærer rigtig meget om emotionel intelligens i nære relationer, til fritidsaktiviteter, hos en engageret underviser eller hos egne opsøgte kurser, bootcamps og lignende. Andre kommer ikke i nærheden af muligheden for at lære om emotionel intelligens og hvilke værktøjer man kan anvende i sit liv, for at trives og få skabt et godt indre fundament.

Daniel Goleman er kendt for sin bog Følelsernes Intelligens, og heri beskriver han, at selvom man har en høj IQ, så er der ingen sammenhæng med et velfungerende privatliv, dvs. man kan ikke forudsige succes i privatlivet på baggrund af en høj IQ-score. Derfor vil jeg argumentere for, at hvis vi skal af med de triste statistikker for mistrivsel hos alle i befolkningen, så kan det kun ske ved at øge den emotionelle intelligens.

Har du en høj emotionel intelligens?

Jeg vil vove at påstå, at der er en fuldstændig sammenhæng mellem din trivsel og en høj EQ. Måske du kan genkende følgende karaktertræk ved en høj EQ:

 • Du kan motivere dig selv og holde ud trods frustrationer og modstand.
 • Du kan kontrollere egne impulser og udsætte tilfredstillelse af dine behov.
 • Du kan regulere og kontrollere dine humørsvingninger og forhindre, at dårligt humør drukner din evne til at tænke.
 • At du er empatisk og nysgerrig på andre.
 • At du altid forventer noget bedre og ved hvordan du forandrer situationer til netop det bedre, både hos andre og hos dig selv.

Summeret kunne det være, at du ikke er et offer for dine følelser, men at du altid har en pauseknap, hvor du har tid til at undersøge dig selv, se på om følelserne er nutidige eller fra en gammel historie og hvor du herefter kan træffe et mere velgennemtænkt valg.

Emotionel intelligens er livslang læring og det er i den grad rejsen frem mod et lykkeligt indre.

Kobling mellem mindset teori og emotionel intelligens.

Jeg startede med at skrive at du er HELE dig. Derfor giver det mening at træne og styrke hele dig:

Mindset-teorien er typisk koblet til dine tanker, men som ovenstående figur (tilstandsmodellen) viser, så hænger alt sammen i din krop. Din krop kan skabe hormoner og dine følelser kan forårsagde bestemte tanker, som så påvirker din krop, som så får dig til at føle på en bestemt måde. Og det går så hurtigt, at du næsten ikke når at opdage, hvad der sker indeni dig. Det er derfor at PAUSE er så vigtig i personlig udvikling. Du skal i din personlige udvikling mestre, at arbejde med alle dele af dig og kunne styre dig selv bevidst. At være i overensstemmelse med dine egne indre værdier og kunne navigere efter dem. Og det er lettere sagt end gjort.

Skal jeg uddanne dig i emotionel intelligens og mindset-teori?

PS. Husk at tilmelde dig mit velkomstbrev – så få du en rabatkode på 20% du kan bruge på dit første coachingforløb!